cunera.jpgEen oude traditie is opnieuw tot leven gewekt: de bedevaart ter ere van de Heilige Cunera in haar stad Rhenen.

Woensdag 12 juni trok vanuit de Cunerakerk van de Protestantse Gemeente Rhenen een processie door de binnenstad en ommelanden. De processie, waarin een beeld met botreliek van Cunera werd meegedragen, eindigde in de kerk waar de Traditionele Latijnse Mis werd gecelebreerd. De protestantse gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven, kardinaal Wim Eijk heeft de viering van de Eucharistie in deze kerk goedgekeurd.

4½ Eeuw nadat de Cunerakerk in 1580 overging naar de Nederlands Hervormde Kerk, wordt er een Heilige Mis opgedragen en voert een bedevaartprocessie door Rhenen. Deze leidt onder andere door de Steilestraat en over de heuvel waarin Cunera eerst begraven is. 05.Op_de_grafheuvel.2.jpg

De diep gelovige en sober levende prinses Cunera deed volgens de overlevering liefdadig werk voor de armen in Rhenen. In het jaar 340 vond de geliefde prinses de marteldood door wurging. Utrechts bisschop Willibrord verklaarde haar rond 700 heilig en riep 12 juni uit als haar feestdag. Rhenen werd een belangrijk bedevaartsoord en bleef dat tot de Reformatie. Vorig jaar is de Cunerabedevaart al in ere hersteld, dit jaar is de traditie voortgezet. 

Patroonheilige
Heel Rhenen koestert Cunera, zij is de patrones van de stad, haar beeld prijkt in het kerkportaal. 
Cunerabeeld_in_kerkportaal.HR.jpg 03.Processie_in_de_Steilestraat.1a.jpg

Tijdens de processie staan alle voorbijgangers geduldig stil, menigeen informeert naar de betekenis van het bijzondere schouwspel. In de kerk viert een grote groep gelovigen vanuit heel het land - onder wie veel gezinnen met (heel) jonge kinderen en ook veel jongeren - de Eucharistie volgens het Romeinse Missaal (1962), de oorspronkelijke Latijnse rite met uitgebreide gebeden en gedragen koorzang.

Pater Martin Kromann Knudsen van de priesterbroederschap Sint Petrus is celebrant. Na de lezing van het Evangelie over de wijze en dwaze maagden refereert hij ‘aan de grote Nederlandse heilige Cunera uit lang vervlogen tijden, toen Nederland ademde in het ware geloof van Christus’. “In de laatste vijf eeuwen zijn christenen verdeeld geraakt. Velen zijn in de huidige, godverlaten tijd het geloof kwijtgeraakt; zoals de dwaze maagden hebben zij geen olie meer voor hun lamp. Cunera getuigde midden in de maatschappij van het Licht van Christus. Zij is de weg naar het Licht gegaan”, preekt de pater.
De gedachtenis leeft voort. In Stadsmuseum Rhenen, achter de kerk, is een schedelreliek van de Heilige Cunera te zien (expositie Gouden Vrouwen, tot 7 december). 11.Aanvang_Eucharistieviering.jpg

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster