Logo

Het gemengd koor Laudate Dominum heeft op dit moment 45 leden redelijk gelijkelijk verdeeld over de vier stemgroepen. Het koor is in januari 2015 ontstaan na een korenfusie en bestaat grotendeels uit leden van drie voormalig lokale koren uit Ede, Rhenen en Wageningen. Inmiddels hebben zich ook nieuwe leden gemeld en daar zijn we heel blij mee! We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat in Wageningen en vanaf eind 2019 in de wintermaanden ook in Ede en Rhenen. 

Op het repertoire staan veelal meerstemmig Latijnse missen van o.a. Mozart, De Haan, Haydn, Bruckner, Schubert en Lloyd Webber, die we in de eucharistievieringen ten gehore brengen. Daarnaast zingen we Latijnse en anderstalige motetten. 

Zingen tijdens coronatijd
We zijn in april 2020 al gestart met het online zingend repeteren via Zoom. Vanzelfsprekend kon dat niet tippen aan het zanggevoel en de saamhorigheid tijdens een ‘normale’ repetitie. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat onze stem in conditie bleef. We hielden onze vaste zangavond en we sloten altijd af met een gezamenlijke sessie; de nazit waarbij iedereen aan het woord kwam en persoonlijke zaken werden uitgewisseld. Zo bleven we elkaar zien en horen. Ook hebben onze bestuursleden en dirigenten een aantal keren spelavonden met pub quiz georganiseerd!

In het voorjaar 2020 was er alleen maar zang tijdens de online vieringen in onze parochie mogelijk met één of twee cantors. Gelukkig konden vieringen vanaf de nazomer 2020 weer door vier zangers (elke stemsoort één) begeleid worden. Dat vonden we soms spannend maar doordat je solistisch verantwoordelijk bent voor je eigen koorpartij heeft het ons veel geleerd. Inmiddels kunnen we weer met meer zangers in de vieringen zingen. Het aantal hangt nog wel af van de koorruimte die er is omdat we nog wel afstand van elkaar houden. Al met al hebben we onze fijne sfeer en lol in zingen kunnen behouden! 

Vieringen en projecten
Naast het dienstbaar zijn aan de liturgische vieringen (2 á 3 keer per maand) zijn we ook op andere gebieden actief. Zo werken we regelmatig mee aan activiteiten die georganiseerd worden door de NSGV Utrecht. Ook zijn er muzikale projecten op eigen initiatief of waar we aan meewerken en waar we andere klassieke werken uitvoeren. Laudate Dominum is een parochieel koor en zingt niet alleen in het eucharistisch centrum in Wageningen, maar ook op andere locaties binnen de Titus Brandsmaparochie, zoals Rhenen, Veenendaal, Oosterbeek, Ede, Renkum en Bennekom. 

Met ingang van zondag 6 maart mogen we conform de laatste richtlijnen weer met het hele koor zingen!! Wat zijn we daar blij mee. Komt u ook luisteren en meevieren? En meezingen mag natuurlijk ook. U bent van harte welkom om op een repetitie-avond binnen te lopen en eens te kijken of het wat voor u is.

Koorleiding
Het koor beschikt over professionele musici en staat onder de inspirerende leiding van Ronald de Haan die nauw samenwerkt met co-dirigent Simon de Jong en organist Regina de Bakker. Onder de gedreven leiding wordt er wekelijks stevig gerepeteerd en is er een flinke dosis werklust binnen het koor. Een repetitor is wekelijks aanwezig om met piano/orgelspel het koor te ondersteunen. Af en toe werkt het koor met externe dirigenten.

Sociaal
Laudate is ook een echte vereniging. Er is veel ruimte voor gezellig en ontspannen samenzijn. Tijdens de repetities en na de vieringen drinken we samen koffie. Verder wordt er bij tijd en wijle een feestje gevierd, lief en leed gedeeld of een uitje georganiseerd.

Laudate Dominum, foto gemaakt januari 2019

Contact
Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten over ons koor, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter, de heer Cor Giesen op telefoonnummer 06-28 828 987.

Nieuwe leden (vooral tenoren) zijn altijd welkom!

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster