Poster TitusBreedTitusBreed, het blad van de parochie zalige Titus Brandsma, bereikt 4.330 huishoudens in de  gemeenten Ede, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Het parochieblad verschijnt zevenmaal per jaar.

Voor ondernemingen en instellingen kan een advertentie een goed middel zijn om deze doelgroep van kerkelijk betrokken en maatschappelijk actieve inwoners te bereiken.

U kunt eenmalig een advertentie plaatsen of een contract afsluiten voor plaatsing in zeven opeen volgende uitgaven.
Daarbij kunt u kiezen voor een achtste, kwart, halve of hele pagina.

Verschijningsdata
Hier ziet u de verschijningsdata van de komende edities

Aanlevering van de advertentie
De uiterste data voor aanlevering van een advertentie zijn resp. 17 januari, 7 maart, 25 april, 13 juni, 15 augustus, 3 oktober en 14 november 2022.
Uw advertentie ontvangen wij bij voorkeur kant-en-klaar opgemaakt in full colour.
Ook kunt u uw advertentie voor een tarief van € 25,- laten opmaken door de vormgever van TitusBreed.

Advertentiematen en -tarieven
Hier ziet u de maten en tarieven van een advertentie bij eenmalige plaatsing of bij een doorlopend contract voor zeven nummers. Een contract is niet gebonden aan een kalenderjaar en kan dus in het jaar erna doorlopen.
In overleg zijn wisselende advertentieformaten of een andere plaatsingsfrequentie mogelijk.

Verdere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Aarden, die namens de parochie de werving van advertenties verzorgt. Hij is bereikbaar op tel. 06 – 51 63 22 45 en via mailadres sjaak.aarden@gmail.com

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster