Sacrament betekent letterlijk: geloofsgeheim. Het gaat om het mysterie van Gods aanraking, die de gelovige kracht en genezing schenkt. Sacramenten worden in de katholieke Kerk omschreven als waarneembare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt. Door handoplegging of het tekenen van een kruisje op het voorhoofd doet God zich fysiek voelen. Alsof hij je tot leven wekt, zoals Adam op het beroemde fresco in de Sixtijnse kapel.

Zo krachtig kan het ontvangen van een sacrament zijn! Toegediend aan een individu op een kantelmoment in het leven, kan een sacrament ook voor de geloofsgemeenschap een diepe ervaring zijn. Sacramenten worden gevierd in symboolrijke liturgieën, die haast iedere tastzin aanspreken.

Sacramenten houden ook een opdracht in: zelf zichtbaar teken te worden van God. Geen wonder dat we Jezus eigenlijk het sacrament bij uitstek noemen! Ook de Kerk is op die manier sacrament. Aan haar is de taak toevertrouwd Jezus’ zending op aarde verder te zetten.

evensong

Doop

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods…
vormsel.jpg

Vormsel

Het vormsel staat voor het doopsel met vuur (of Heilige Geest), zoals…

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster