eucharistie.jpgHet brood in de eucharistie heeft een heel diepe betekenis. Het is immers het Lichaam van Christus. Wie ervan eet, doet dit tot Jezus’ gedachtenis, zoals het telkens herhaald wordt in het tafelgebed. Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap.

Meer nog dan een aanraking door God, is de communie een eenwording met Hem.
Te communie gaan, vraagt dan ook een toegewijde houding. Het opstaan van je stoel en door de processiegang naar voren komen, is een betekenisvolle handeling. Net als het openvouwen van beide handen om de hostie te ontvangen. Het is een engagement om jezelf te geven zoals Jezus dat deed.

Wie als baby gedoopt is, kan rond 7 of 8 jaar voor het eerst de communie ontvangen. De kinderen bereiden zich voor op school en/of in de parochie.

Anders dan het doopsel of het vormsel is de communie een sacrament dat je meer dan 1 keer kunt ontvangen. Meer zelfs, we beleven dit graag regelmatig, om echt te leven vanuit en naar de gemeenschap met God toe! Het overzicht van ale vieringen binnen onze parochie kan u helpen een viering te vinden om eens bij te wonen. U bent méér dan welkom!

 

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster