Bezinning-en-inspiratie.jpg'Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan?' 

Door de eeuwen heen hebben mensen inspiratie gevonden in de woorden die Jezus sprak. Woorden van troost en bemoediging, van zorg en aandacht, van liefde en bevestiging. Woorden die ertoe doen, tot op de dag van vandaag.

Die woorden nemen ook wij ter harte. Graag herkennen wij deze in talloze teksten of liederen die ons ter beschikking staan van gelovige en zelfs ongelovige mensen. Met hun bezieling doen ze ons nadenken over en ons bezinnen op wie wij zijn en wat wij doen. Ze vormen ons in ons gelovig-mens-zijn. Deze vorming is nooit af of voltooid, maar duurt een leven lang. Wie met Jezus op weg gaat, leert elke dag…

Klik op het 'pijltje naar beneden'  rechts van het woord bezinning bovenaan uw scherm voor alle aanbod op het gebied van bezinning en geloofbeleving en ontwikkeling!

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster