evensong

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven het een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel word je opgenomen in de kerkgemeenschap. De dopeling wordt driemaal overgoten met doopwater terwijl de priester of diaken zegt: Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (uit Matteüs 28,19).

  • kinderen • Tegen de leeftijd van 7 jaar kunnen kinderen voor het eerst deelnemen aan de heilige communie. Die gewoonte kwam tot stand toen het geloof grotendeels werd meegegeven in de opvoeding. Voor de volledige inwijding in de kerkgemeenschap en de zending als leerling door het vormsel wacht men tot de leeftijd van 12 jaar.
  • volwassenen • Volwassenen die gedoopt willen worden, volgen doorgaans een jaar catechese. In dat traject als catechumeen worden zij verwelkomd in de geloofsgemeenschap, ontvangen ze een bijbel en een kruisje en bereiden zich vooral tijdens de veertigdagentijd voor op het doopsel dat ze samen met andere catechumenen ontvangen met Pasen in de kerk. Het doopsel van volwassenen wordt gecombineerd met het vormsel en de heilige communie.

 

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster