Titus-Brandsma-op-gebedsprentje.pngSinds de heiligverklaring van Titus Brandsma is er in Friesland elk jaar op 27 juli de Titus Gedenkdag.

De herinnering en actualiteit van de Heilige Titus wordt herdacht in Dokkum en in Bolsward met een inspirerend programma. Zo zal dit jaar ’s ochtends in Dokkum onder andere een gastlezing zijn door professor Inigo Bocken, hoogleraar Mystieke theologie, over zijn pas verschenen Titusbiografie. En ook in Bolsward zijn ’s middags lezingen en wordt een wandelroute gepresenteerd. ’s Avonds is daar een eucharistieviering met bisschop Ron van den Hout, nu nog van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Het volledige programma staat op https://detiid.nl/nieuwsoverzicht/281-titus-gedenkdag-fryslan-27-juli-programma-in-dokkum-en-bolsward 
Voor meer informatie en desgewenst coördinatie van vervoer kunt u zich melden bij Kika IJsselmuiden, ijsselmuiden.ede@planet.nl of 06 5366 3950

Copyright © 2024 Heilige Titus Brandsma parochie Wageningen e.o. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & Webmaster